Vinařství HANZEL zdraží od 1. února
o 5 - 10 %


Z důvodu meziročního markantního zdražení cen energií, vstupních materiálů pro výrobu, personálních nákladů a výrazného navýšení nákladů na logistiku a po důkladném zvážení tohoto kroku rozhodlo vedení skupiny firem LAHOFER zvýšit s platností od 1. 2. 2022 prodejní ceny vybraného sortimentu vín v rozmezí 5 – 10%. Zdražení se týká i značky Vinařství HANZEL, která do skupiny patří.

„Vzhledem k tomu, že po celý rok 2021 docházelo prakticky u všech vstupních materiálů a energií k jejich postupnému zdražování, u některých položek turbulentně a velmi extrémně, jsme nuceni s platností od 1. 2. 2022 tato navýšení promítnout do našich prodejních cen. Jelikož je situace ohledně dalšího cenového vývoje veškerých materiálů a energií i nadále krajně nepředvídatelná, předpokládáme, že se ceny mohou v průběhu roku zvyšovat i opakovaně. Zároveň si však uvědomujeme velkou citlivost zákazníků na zvyšování cen i silnou konkurenci na tuzemském trhu.  Proto se naše společnost snaží řešit rostoucí ceny energií a dalších vstupů inovacemi a úsporami ve výrobě a zdokonalováním služeb a servisu pro naše odběratele. Kumulace navýšení cen vstupů z uplynulých měsíců nás však donutila k rozhodnutí navýšit ceny některých našich výrobků,“ uvedl Ing. Petr Chaloupecký, ředitel firem skupiny LAHOFER.

Skupina firem LAHOFER je v současnosti jedním z největších pěstitelů vinné révy v České republice. Ročně vyprodukuje kolem 1 milionu lahví přívlastkových vín prakticky všech hlavních středoevropských odrůd, o které se stará na 530 ha vinohradů výhradně ve Znojemské vinařské podoblasti. Skupina LAHOFER zaměstnává stovku osob a její tržby se pohybují okolo 90 milionů korun ročně.